طلوع خورشید از مغرب از نشانه های قیامت....

احادیث صحیح دلالت می‌کنند بر اینکه منظور از «بعضی آیات» مذکور در آیه طلوع خورشید از مغرب است (بنا به قول اکثر مفسرین).*1

طبری بعد از اینکه اقوال مفسرین را در تفسیر این آیه ذکر می‌کند – می‌گوید: «نزدیکترین قول به صحت در تفسیر این آیه چیزی است که احادیث منقول از پیامبر -صلى الله علیه وسلم- به آنان اشاره کرده‌اند و آن زمان طلوع خورشید از مغرب است».*2

شوکانی می‌گوید: «اگر این خبر (تفسیر پیامبر از آیه فوق) بر وجه صحیحی روایت شده باشد و بدون ایراد و مرفوع باشد. پس اخذ به آن واجب و تقدیمش بر سایر روایات ضروری است».*3

 

*1)«تفسیر طبری» (8/96-102) و «تفسیر ابن کثیر» (3/366-371) و «تفسیر قرطبی» (7/145) و «اتحاف الجماعه» (2/315-316).

*2)«تفسیر طبری» (8/103).

*3) «تفسیر شوکانی» (2/182).

/ 1 نظر / 31 بازدید
بی نام

جالبه همه آدما اینا رو میدونیم ولی هیچکدوم برا آخرت آماده نشدیم