اقسام نشانه های قیامت...

2- نشانه‌های بزرگ:

امور بزرگی هستندکه نزدیک روز قیامت رخ می‌دهند و غیرعادی جلوه می‌نمایند مانند: ظهور دجال، نزول عیسی، خروج یاجوج و مأجوج و طلوع خورشید از مغرب.*1

برخی علماء نشانه‌های قیامت را از نظر کمیت و کیفیت ظهور به سه نوع تقسیم کرده‌اند:*2

1- نشانه‌هایی که ظاهر شده و پایان پذیرفته‌اند.

2- نشانه‌هایی که ظاهر شده و همچنان در حال ظاهرشدن هستند.

3- نشانه‌هایی که تاکنون ظاهر نشده‌اند.

اقسام اول و دوم از نشانه‌های کوچک قیامت هستند ولی قسم سوم نشانه‌های کبری و برخی از نشانه‌های صغری را شامل می‌شود.

*1)مراجعه شود به «التذکرة» قرطبی (ص 624) و «فتح الباری» (13/485) و کتاب «اکمال المعلم شرح صحیح مسلم» (1/70) ابوعبدالله محمد بن خلیفه ابی المالکن، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت و مراجعه شود به مقدمه کتاب «التصریح بما تواتر فی نزول المسیح» (ص 9) محدث شیخ محمد انورشاه کشمیری هندی، به ترتیب شاگردش شیخ محمد شفیع، تحقیق و تعلیق شیخ عبدالفتاح ابوغده، چاپ مطبعة الاصیل، حلب نشر مکتبة المطبوعات الإسلامیة، جمعیة التعلیم الشرعی (1385 ه‍‌).

 

*2)مراجعه شود به «فتح الباری» (13/82-84) و «الإشاعة لأشراط الساعة» (ص 3) برزنجی و «لوامع الانوار البهیه و سواطع الاسرار الاثویه» (2/66) محمد بن احمدالحنبلی، تعلیق شیخ عبدالله بن عبدالرحمن ابابطین و شیخ سلیمان بن سحمان از علماء نجد، از منشورات مؤسسه الخافقین و مکتبتها، دمشق، چاپ دوم (1402 ه‍‌).

/ 1 نظر / 27 بازدید
Rn

salamin post baram kheyli jaleb va jadid bood lovafag bashid