طلوع خورشید از مغرب

 

طلوع خورشید ازمغرب یکی از نشانه‌های بزرگ قیامت است که با آیات و احادیث ثابت می‌شود.

- دلیل‌های قرآنی

خداوند می‌فرماید:

)یَوْمَ یَأْتِی بَعْضُ آیَاتِ رَبِّکَ لا یَنفَعُ نَفْسًا إِیمَانُهَا لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِی إِیمَانِهَا خَیْرًا( (انعام: 158).

«روزی که بعضی از آیات پروردگارت ظاهر می‌شوند کسی که قبلاً ایمان نداشته باشد یا از ایمانش خیری کسب نکرده باشد ایمان آوردنش به او سودی نمی‌رساند».

بقیه در ادامه مطلب... 

 


احادیث صحیح دلالت می‌کنند بر اینکه منظور از «بعضی آیات» مذکور در آیه طلوع خورشید از مغرب است (بنا به قول اکثر مفسرین).*1

طبری بعد از اینکه اقوال مفسرین را در تفسیر این آیه ذکر می‌کند – می‌گوید: «نزدیکترین قول به صحت در تفسیر این آیه چیزی است که احادیث منقول از پیامبر -صلى الله علیه وسلم- به آنان اشاره کرده‌اند و آن زمان طلوع خورشید از مغرب است».*2

شوکانی می‌گوید: «اگر این خبر (تفسیر پیامبر از آیه فوق) بر وجه صحیحی روایت شده باشد و بدون ایراد و مرفوع باشد. پس اخذ به آن واجب و تقدیمش بر سایر روایات ضروری است».*3

 

*1)«تفسیر طبری» (8/96-102) و «تفسیر ابن کثیر» (3/366-371) و «تفسیر قرطبی» (7/145) و «اتحاف الجماعه» (2/315-316).

*2)«تفسیر طبری» (8/103).

*3) «تفسیر شوکانی» (2/182).
وقایع قیامت, نشانه های قیامت