بزرگ شدن هلال ماه

عبدالله بن مسعود می‌گوید پیامبر خدا فرمودند:«من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة»*1.«از نشانه‌های قیامت بزرگ شدن هلال ماه است» ابوهریره می‌گوید پیامبر خدا -صلى الله علیه وسلم- فرمودند:«من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة وأن یرى الهلال*2اللیلة فیقال للیلتین»*3. «از جمله نشانه‌های قیامت بزرگ شدن هلال ماه است بطوری که هلال یک شبه مانند هلال دو شبه دیده می‌شود.»

  

بقیه در ادامه مطلب...       

 

 


انس ابن مالک -رضی الله عنه- روایت می‌کند پیامبر خدا -صلى الله علیه وسلم- فرمودند:«إن من أمارات الساعة أن یرى الهلال اللیلة فیقال للیلتین»*4. «از جمله نشانه‌های قیامت رؤیت هلال یک شبه مانند هلال دو شبه است»در این دو روایت «انتفاخ الاهله» چنین تفسیر شده است، هلال شب اول هنگام طلوع در بزرگیمانند هلال شب دوم است. یعنی از حالت عادی بزرگتر است. و الله اعلم.  

*1)رواه الطبرانی فی «الکبیر» و «میزان الاعتدال» (2/600) للذهبی آلبانی می‌گوید حدیث صحیح است ابن العربی در «الکامل و طبرانی در «الاوسط» و «الصغیر» آن را روایت کرده است و بخاری از انس در «التاریخ» آن را روایت می‌کند.  

*2)«صحیح الجامع الصغیر» (5/214): «أن یری الهلال قبلاً للیلة» «التذکرة» قرطبی (ص 648). 

*3)رواه الطبرانی فی «الصغیر» هیثمی می‌گوید: «در سند حدیث عبدالرحمن بن الازرق الانطالی است که تاریخ زندگی او را پیدا نکردم» «مجمع الزوائد» (3/146). 

*4) هیثمی می‌گوید: این حدیث را طبرانی در «الصغیر» و «الاوسط» از شیخ خود الهیثم بن خالد (ضعیف است) روایت کرده است «مجمع الزوائد» (7/325).

 

 

 
وقایع قیامت, نشانه های قیامت